30 września 2011

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."

Jan Paweł II