20 września 2011

"To, o czym najwięcej myślimy, tym będziemy."

Prentice Mulford