7 września 2011

"Wykształcenie jest zdolnością odróżnienia tego co się wie, od tego, czego się nie wie."

Anatole France