16 października 2011

"Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałyby
przekształcić w rzeczywistość."

William Szekspir