10 listopada 2011

"Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda."

Paulo Coelho