27 listopada 2011

"Nie obawiaj się kroczenia naprzód powoli. Obawiaj się stania w miejscu."

przysłowie japońskie