29 grudnia 2011

"Chciwość pieniędzy jest największą przeszkodą w otrzymywaniu ich."

Henry Ford