18 grudnia 2011

"Ludzie sukcesu zawsze szukają możliwości niesienia pomocy innym. Nieudacznicy zawsze pytają: 'A co mi za to dasz?"

Brian Tracy