5 grudnia 2011

"Pierwszy warunek sukcesu: trzeba koncentrować fizyczną i umysłową energię wyłącznie na jednym zadaniu i nie poddawać się znużeniu."

Thomas Edison