27 grudnia 2011

"Sukces nigdy nie jest efektem "słomianego zapału" - tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."

James Madison