2 grudnia 2011

"Świat ustępuje z drogi, by pozwolić przejść każdemu, kto wie, dokąd zdąża."

David Star Jordan