31 stycznia 2012

"Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala."

Brian Tracy