21 lutego 2012

"Bezcelowe są zabiegi o dobre plony, gdy ziarno źle posiano."