17 lutego 2012

"Najwyższą doskonałość osiąga człowiek, znajdując własne niedoskonałości."

św. Augustyn