7 lutego 2012

"Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi."

Mark Twain