10 marca 2012

"Każdemu programowi działania towarzyszą koszty i ryzyko, ale są one o wiele mniejsze niż koszty i ryzyko luksusu niepodejmowania żadnych działań."

John Fitzgerald Kennedy