21 marca 2012

"Mówiąc prosto - jesteś przekonany, że to rzeczy lub ludzie czynią Cię nieszczęśliwym, ale to nie jest trafne. To Ty czynisz siebie nieszczęśliwym."

Wayne Dyer