7 marca 2012

"Robiąc rzeczy małe, musisz myśleć o rzeczach wielkich po to, by wszystkie rzeczy małe szły w dobrym kierunku."

Alvin Toffler