18 marca 2012

"Zwracaj swoją twarz w kierunku słońca, a nigdy nie zobaczysz cienia."

Helen Keller