20 kwietnia 2012

"Hej, używaj żyto! Wszak żyjemy tylko raz; Niech ta czara złota nie próżno wabi nas."

Adam Mickiewiecz