19 kwietnia 2012

"Jesteśmy mądrzy, mądrością innych."

Adam Asnyk