25 kwietnia 2012

"Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona."

Jean Jacques Rousseau