15 maja 2012

"Morze kłamstwa jest płytkie." przysłowie afrykańskie