14 maja 2012

"Słowo jest tylko cieniem czynu." Demokryt