30 czerwca 2012

"Inspiracja istnieje, ale musi zastać Cię przy pracy."

Pablo Picasso