25 czerwca 2012

"W czasie uczty nie opowiadaj jak należy jeść, ale jedz jak należy."

Epiktet z Hierapolis