5 września 2012

"Efektywne przywództwo nie polega na przemawianiu czy też byciu lubianym. Przywództwo jest zdefiniowane przez rezultaty, nie atrybuty."

Peter Drucker