29 września 2012

"Przyjaźń często kończy się miłością, ale miłość przyjaźnią nigdy."

Charles C. Colton