16 listopada 2012

"Najciężej w życiu ma ten, kto usiłuje unikać trudności."

Bolesław Prus