19 listopada 2012

"Szczęście jest funkcją akceptacji tego, co jest."

Werner Erhard