25 grudnia 2012

"Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach."

Stefan Kisielewski