30 grudnia 2012

"Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy."

Brian Tracy