9 grudnia 2012

"Mądrość ludzka zależy w mniejszym stopniu od nagromadzonego doświadczenia, w większym zaś od zdolności doświadczania."

George Bernard Shaw