20 grudnia 2012

"Nie na tym rzecz polega, aby dodać lat do życia, ale na tym przede wszystkim, aby dodać życia do lat."

Alexis Carrel