3 stycznia 2013

"Cnota nie jest niczym innym niż sztuka, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych."

Jeremy Bentham