5 stycznia 2013

"Najlepsza cześć życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości."

William Wordsworth