19 stycznia 2013

"Umysł, raz rozciągnięty przez nową ideę, nigdy nie powraca do swoich poprzednich rozmiarów."

Oliver Wendell Holmes