28 lutego 2013

"Chińskie słowo „kryzys” składa się z dwóch znaków: pierwszy oznacza zagrożenie, drugi możliwość."

John Fitzgerald Kennedy