6 lutego 2013

"Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego."

Edward John Phelps