31 marca 2013

"Doskonałość jest miarą nieba, dążenie do doskonałości miarą człowieka."

Johann Wolfgang von Goethe