17 marca 2013

"Mądry człowiek więcej możliwości tworzy, niż znajduje."

Henry Ford