26 marca 2013

"Nic, co ma wielką wartość w życiu, nie przychodzi łatwo."

Norman Vincent Peale