21 maja 2013

"Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia."

Thomas Edison