29 maja 2013

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko