24 maja 2013

"Słowa są karzełkami, przykłady są kolosami."

Przysłowie Szwajcarskie