15 czerwca 2013

"Zreperuj twoje sanki w lecie i twój wóz w zimie."

Przysłowie Armeńskie