12 lipca 2013

.

Można rozpalić nowy ogień, lecz nie sposób wskrzesić ognia raz ugaszonego

Wang Chong