14 listopada 2013

"Tajemnica szczęścia nie leży w większym posiadaniu, ale w umiejętności cieszenia się
mniejszym posiadaniem."

Sokrates