14 grudnia 2013

"Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się."

Aldous Huxley