18 grudnia 2013

"Jedynym, co ogranicza siłę, są więzy wiary."

Harold Wilson